Stoney's Own Salmon Patties

Stoney's Own Salmon Patties

Regular price $15.50 Sale

Stoney's Salmon patties

Frozen ready to cook

(4) per pkt